Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2013

sexyflexy
09:55
1520 6ce0
Reposted fromafrown afrown viathtwins4ever thtwins4ever

January 03 2013

sexyflexy
12:47
sexyflexy
12:43
1027 7c98
Reposted fromIriss Iriss viamefir mefir
sexyflexy
09:42
6300 e2f5
Reposted fromyouareawhoree youareawhoree viaSable Sable
sexyflexy
09:33
0694 9449
Just because you're mad at someone doesn't mean you stop loving them.
Reposted fromqchn qchn viaRaya Raya
sexyflexy
09:33
sexyflexy
09:18
2502 7707
Reposted frommancia mancia viainsanedreamer insanedreamer
sexyflexy
08:59
3062 2918
Reposted fromlovecats lovecats vialexi lexi

January 02 2013

sexyflexy
14:25
5060 8f07
Wtedy przyszła do mnie odpowiedź, której tak długo szukałam - a wielokrotnie się
zastanawiałam, czym był ten tajemniczy przycisk, włączający miłość i pożądanie.
Tu chodziło o oczy.
Sekret miłości tkwi w oczach, w sposobie porozumiewania się i mówienia bez otwierania ust.

Reposted fromzenibyja zenibyja viajustfeel justfeel
sexyflexy
14:25
4972 fd1b
Reposted fromzenibyja zenibyja viajustfeel justfeel
sexyflexy
14:24
0667 17f9
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viapastelina pastelina
sexyflexy
14:23
Przecież nie musi Cię kochać cały świat. Czasem wystarczy tylko jedna osoba. 
— Kermit
sexyflexy
14:19
2585 9ff8
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss viamefir mefir
sexyflexy
14:16
7243 6fe5 500
Reposted fromirmelin irmelin vianebthat nebthat
sexyflexy
14:14
4294 f02d
Reposted fromdamagecase damagecase viamikmikmik mikmikmik
sexyflexy
14:14
-Jakie jest Twoje największe marzenie?
-Mieć dwójkę dzieci, a Twoje?
-Zostać ich ojcem
— piękne.
Reposted fromrealist realist viamefir mefir
sexyflexy
14:11
sexyflexy
14:04
sexyflexy
14:02
5662 0e43

2013 - the year for love (Eros)

by Budi Satria Kwan

sexyflexy
14:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl